messager

องค์การบริหารส่วนตำบล
บาตง
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 1 เมษายน 2567 16:00 น. นายอับดุลอาซิ เจ๊ะแน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ได้มอบหมายให้นายซุลกุรนัย โต๊ะประวัน นายอาลียะห์ ดอเล๊าะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง และณะ...[1 เมษายน 2567]
กิจกรรม MOI Wast Bank Week วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายอับดุลอาซิ เจ๊ะแน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ได้มอบหมายให้นางนาดีเร๊าะ ฮาแว รองปลัด อบต.นำคณะผู้บริหารสมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบล อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)...[22 มีนาคม 2567]
วันที่ 18 มีนาคม 2567 08:00 น. นายอับดุลอาซิ เจ๊ะแน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง นายอับดุลเลาะ ตันหยงตะมุง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง นางนาดีเร๊าะ ฮาแว รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.บาตง...[18 มีนาคม 2567]
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายอับดุลอาซิ เจ๊ะแน นายก อบต.บาตง มอบหมายให้นางนาดีเร๊าะ ฮาแว รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.บาตง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์...[23 กุมภาพันธ์ 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ บทเพลง ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
รายงานการตรวจสอบการเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ประชาสัมพันธ์ บทเพลง ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายฮูแตปือเราะ บ้านบลูกาฮูลู หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview299
ประกาผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาบ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview308
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลื์ติกคอนกรีต บ้านบลูกาฮูลู-บ้านตะแม็ง ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 4-1 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview233
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกำปงบารู-พงมูบา หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview212
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านบลูกาฮูลู หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview203

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
folder กิจการสภา อบต.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview74
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview84
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52

folder ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาต ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28

mail facebook
Facebook
facebook
Facebook

นายก อบต.บาตง
mail ผู้บริหารองค์กร
นายอับดุลอาซิ เจ๊ะแน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง
นายอับดุลอาซิ เจ๊ะแน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
    folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
    folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
folder กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การป้องครองส่วนท้องถิ่น
folder รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส
ระบบข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ช่องทาง
การร้องเรียนในการบริหารงานบุคคล
ต่อติดสอบถามโดยตรง
FACEBOOK MESSENGER
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
One stop service (OSS)
ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
สายด่วน
โทร. 073-530873
อบต.บาตง

สถิติ sitemap
วันนี้ 118
เดือนนี้2,208
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)53,458
ทั้งหมด 266,340


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ