messager

องค์การบริหารส่วนตำบล
บาตง
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 1 เมษายน 2567 16:00 น. นายอับดุลอาซิ เจ๊ะแน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ได้มอบหมายให้นายซุลกุรนัย โต๊ะประวัน นายอาลียะห์ ดอเล๊าะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง และณะ...[1 เมษายน 2567]
กิจกรรม MOI Wast Bank Week วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายอับดุลอาซิ เจ๊ะแน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ได้มอบหมายให้นางนาดีเร๊าะ ฮาแว รองปลัด อบต.นำคณะผู้บริหารสมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบล อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)...[22 มีนาคม 2567]
วันที่ 18 มีนาคม 2567 08:00 น. นายอับดุลอาซิ เจ๊ะแน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง นายอับดุลเลาะ ตันหยงตะมุง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง นางนาดีเร๊าะ ฮาแว รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.บาตง...[18 มีนาคม 2567]
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายอับดุลอาซิ เจ๊ะแน นายก อบต.บาตง มอบหมายให้นางนาดีเร๊าะ ฮาแว รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.บาตง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์...[23 กุมภาพันธ์ 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ บทเพลง ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
รายงานการตรวจสอบการเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ประชาสัมพันธ์ บทเพลง ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายฮูแตปือเราะ บ้านบลูกาฮูลู หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview299
ประกาผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาบ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview308
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลื์ติกคอนกรีต บ้านบลูกาฮูลู-บ้านตะแม็ง ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 4-1 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview233
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกำปงบารู-พงมูบา หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview212
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านบลูกาฮูลู หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview203

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
folder กิจการสภา อบต.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview74
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview84
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52

folder ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาต ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28

mail facebook
Facebook
facebook
Facebook