อบต/เทศบาล
ชื่อหน่วยงาน
อำเภอ จังหวัด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 25652
วันที่ เลขที่ เรื่อง
15 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 31
9 มิถุนายน 2563
photo ข้อมูลพื้นฐาน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 550
9 มิถุนายน 2563
photo ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบล poll โดย : admin เปิดอ่าน : 387
9 มิถุนายน 2563
photo ยุทธศาสตร์ ที่1 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 336
9 มิถุนายน 2563
photo ยุทธศาสตร์ ที่1 ผ02.1 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 328
9 มิถุนายน 2563
photo ยุทธศาสตร์ ที่2 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 345
9 มิถุนายน 2563
photo ยุทธศาสตร์ ที่3 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 339
9 มิถุนายน 2563
photo ยุทธศาสตร์ ที่4 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 331
9 มิถุนายน 2563
photo ยุทธศาสตร์ ที่5 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 361
9 มิถุนายน 2563
photo ยุทธศาสตร์ ที่6 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 355
9 มิถุนายน 2563
photo ยุทธศาสตร์ ที่7 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 345
9 มิถุนายน 2563
photo บัญชีครุภัณฑ์ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 339
9 มิถุนายน 2563
photo ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล poll โดย : admin เปิดอ่าน : 328
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1