องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บาตง
อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 25652
วันที่ เลขที่ เรื่อง
9 มิถุนายน 2563
photo ข้อมูลพื้นฐาน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 390
9 มิถุนายน 2563
photo ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบล poll โดย : admin เปิดอ่าน : 320
9 มิถุนายน 2563
photo ยุทธศาสตร์ ที่1 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 286
9 มิถุนายน 2563
photo ยุทธศาสตร์ ที่1 ผ02.1 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 276
9 มิถุนายน 2563
photo ยุทธศาสตร์ ที่2 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 290
9 มิถุนายน 2563
photo ยุทธศาสตร์ ที่3 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 282
9 มิถุนายน 2563
photo ยุทธศาสตร์ ที่4 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 283
9 มิถุนายน 2563
photo ยุทธศาสตร์ ที่5 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 315
9 มิถุนายน 2563
photo ยุทธศาสตร์ ที่6 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 313
9 มิถุนายน 2563
photo ยุทธศาสตร์ ที่7 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 291
9 มิถุนายน 2563
photo บัญชีครุภัณฑ์ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 281
9 มิถุนายน 2563
photo ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล poll โดย : admin เปิดอ่าน : 276
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1