องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บาตง
อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
group สำนักปลัด
นางนาดีเร๊าะ ฮาแว
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง
โทร : 080-704-8404
นางนาดีเร๊าะ ฮาแว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง
โทร : 080-704-8404
นางสาวนุรณี สือรี
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 084-750-0519
-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวนุรณี สือรี
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 084-750-0519
-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล
-ว่าง-
นิติกร
นางสาวอาอีดะห์ เกะรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-ว่าง-
ธุรการ
นายนายอรี บินยาซิง
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 061-331-4799
นายฮาซานี หมื่นวิเศษ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 095-4207607
นายฟารุคดีน หะยีเจ๊ะโวะ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 086-299-5046
นางสาวอาแอเสาะ กอแล็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 094-132-0228
นางสาวรุสมีนา สะมะแอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 087-285-7358
นางสาวนูซีลา มะเซ็ง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทร : 093-7476990
นายมูฮัมหมัดรอมลี แวกือจิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 084-861-1395
นายบูคอรี กามาเซะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 080-705-1774
นายไซดี อาลียาแม
พนักงานดับเพลิง
โทร : 064-9519590
นายอับดุลเราะมาน ลาเต๊ะ
พนักงานดับเพลิง
โทร : 064-9808133
นายอาบิลฮาซัน อาลี
พนักงานดับเพลิง
โทร : 093-7570467
นายอาซือมิง ดอกอตันหยง
พนักงานดับเพลิง
โทร : 061-264-6334
นายปาเต๊ะ อีซอ
พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง
โทร : 084-856-0661
นายอับดุลมายิ สาแม
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 093-608-1031
นายฮาซัน มาลือเต๊ะ
พนักงานขับรถดูดสิ่งปฏิกูล
โทร : 098-0277562
นายซูกีพลี ตะแม็ง
พนักงานประจำขับรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล
โทร : 093-143-4380
นายอาเดะมะ ตันหยงอุตง
ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม
โทร : 089-297-0172
นายวอเซะ มูซอป่าอ้อ
ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม
โทร : 081-093-7105
นายมะลีกี วอลี
ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และส่วนหย่อม
นายยูโซ๊ะ อูแซอาดู
พนักงานทำความสะอาดอาคาร
โทร : 093-272-9838
นายมูหมัดคอลี เจ๊ะสูมาลอ
พนักงานทำความสะอาดอาคาร
นายอิบรอเฮง มะแซ
พนักงานทำความสะอาดอาคาร
นายมะเสรี ตันหยงอุตง
นักการภารโรง
โทร : 093-610-7338
นายนาริมมัน ตาเยะบาลอ
พนักงานจัดเก็บขยะ
นายอัสวัน กูสะอะ
พนักงานจัดเก็บขยะ
นายอับดุลลาเต็ป ดอละ
แม่บ้าน
นางมาสน ยูโซะ
แม่บ้าน
นางสาวนูรีฮัน สุหลง
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
นางสาวอายูรา วะงะ
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น