ชื่อเรื่อง : ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อไฟล์ : 3TO6ip2Tue31119.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้