ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.48-010 สายบ้านโล๊ะซะ-อ่างเก็บน้ำ(ช่วงที่2) หมู่ที่ 8 ตำบลบาตง กว้าง 4.00 ม. ยาว 2,000.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.อบต.บาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส