ชื่อเรื่อง : ซื้อถังขยะแบบถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 2 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง