องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บาตง
อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
local_cafe สถานที่ท่องเที่ยว
ภาพสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบาตง (เพื่มเติม) รอปรับปรุง
วีดีโอสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลบาตง รอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ สถานที่ท่องเที่ยว - ต้นไทรยักษ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.2 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส - มัสยิดโบราณ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.4 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส - น้ำตกศรีตันหยง ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.5 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส - หนองน้ำแกลแร ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.7 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส - อ่างเก็บน้ำตะโล๊ะซะ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.8 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง รอปรับปรุง
ภาพ รอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยว
ภาพสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบาตง (เพื่มเติม)

รอปรับปรุง
วีดีโอสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลบาตง

รอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

สถานที่ท่องเที่ยว - ต้นไทรยักษ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.2 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส - มัสยิดโบราณ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.4 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส - น้ำตกศรีตันหยง ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.5 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส - หนองน้ำแกลแร ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.7 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส - อ่างเก็บน้ำตะโล๊ะซะ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.8 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง

รอปรับปรุง
ภาพ

รอปรับปรุง
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน "ตำบลบาตงมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข็มแข็ง"
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

"ตำบลบาตงมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข็มแข็ง"