messager

องค์การบริหารส่วนตำบล
บาตง
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายฮูแตปือเราะ บ้านบลูกาฮูลู หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299
ประกาผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาบ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลื์ติกคอนกรีต บ้านบลูกาฮูลู-บ้านตะแม็ง ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 4-1 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกำปงบารู-พงมูบา หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านบลูกาฮูลู หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านบาตง หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายบ้านตันหยง ซอย 1 หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการรขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 กว้าง 30.00 ม. ยาว 70.00 ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,330.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบุกเบิกถนนลงหินคลุกสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 510.00 ม. หนา 10 ซม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,040 ต poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกำปงบูเก๊ะะ-ปาเซฮาตู กว้าง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม. poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายรอบสนามกีฬาบ้านบาตง หมู่ที่ 3 กว้าง 4.00 ม. ยาว 267.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,068 ตร.ม. โดยวิธีเ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกำปงบูเก๊ะ-ปาเซฮาตู กว้าง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม. โ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายรอบสนามกีฬาบ้านบาตง หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
ประกาผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในหมู่บ้านตันหยง หมู่ที่ 5 ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่่น้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตันหยง-ลูโบ๊ะฮามะ หมู่ที่ 5 กว้าง 4.00 ม. ยาว 59.00 ม. หนา หนา 0.1 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 236 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังมัสยิดบ้านบลูกาฮีเลตะวันตก นธ.ถ.48-011 หมู่ที่ 8 ขนาดกว่าง 4.00 ม. ยาว 102.00 ม. หนา 0.15 ม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง กว้าง 4.00 ม. ยาว 165.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาบ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 9.00 ม. ยาว 79.00 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงหินคลุก สายตันหยง - กูโบว์เมาะยีวอ หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
1 - 20 (ทั้งหมด 66 รายการ) 1 2 3 4