messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
account_box ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายการเมือง
นายอับดุลอาซิ เจ๊ะแน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง
โทร : 081-097-6624
นายซุลกุรนัย โต๊ะประวัน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง
โทร : 086-287-9867
นายอาลียะห์ ดอเล๊าะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง
โทร : 095-893-8776
นายอับดุลรอเซะ ซาและ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง
โทร : 081-098-4882