องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บาตง
อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาตง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
find_in_page poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
photo ประกาศ ห้ามซื้อ-ขาย ประทัด ดอกไม้ไฟ ดูแลตักเตือนบุตรหลาน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
photo โครงการอบรมครูสอนคัมภีร์อัล-กุรอ่าน ระบบกุรอานนี ระหว่างวันที่ 7 -10 มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
photo ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
description ข้อมูลแบบแสดงรายการประเมินและคำนวณภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
photo วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
photo การคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
photo วันนี้เรามีวิธีการทำ EM บอล อย่างง่าย ทำเองก็ได้ มาแนะนำครับ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
photo วันงดสูบบุหรี่โลก poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศ การรณรงค์สวนหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบลูกาฮูลู ให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
find_in_page จุดรวบรวมขยะอันตราย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การใช้น้ำอย่างประหยัด การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน และการจัดการน้ำเสียในชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปีงบประมาร 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
1 - 20 (ทั้งหมด 78 รายการ) 1 2 3 4