องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บาตง
อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file คำสั่ง เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศเรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ "โรคไข้เลือดออก" poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
photo ประชาสัมพันธ์ "การใช้งานแอปพลิเคชัน Thai Digital ldentity (ThaiD) หรือไทยดี" poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศเรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศเรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศ ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคทดสอบสถานการณ์จำลอง (ภาคปฏิบัติ) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวัน "ต่อต้านยาเสพติดโลก "(26 มิถุนายน) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศเรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) และการประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศเรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
photo ประชาสัมพันธ์ “โรคอุจจาระร่วง” ในช่วงอากาศร้อนแบบนี้ อีกโรคที่น่าเป็นห่วง คือ “โรคอุจจาระร่วง” “โรคอุจจาระร่วง” ไม่ดูแลอันตรายถึงชีวิต poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศเรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
1 - 20 (ทั้งหมด 149 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8