messager

องค์การบริหารส่วนตำบล
บาตง
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
group กองคลัง
นางรัตนา หนูนะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวอรพรรณ พ้นภัย
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวฟิรมีย์ เลาะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายนิชารีฟ ซาซู
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวยามีล๊ะ ฮูลูสาและ
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
โทร : 086-288-2455
นางสาวอานีดา มะมิงสีโป
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
โทร : 081-092-6392
นางสาวมาเรียม มะเด็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0986141438