messager

องค์การบริหารส่วนตำบล
บาตง
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
account_box ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการ
นางนาดีเร๊าะ ฮาแว
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง
โทร : 080-704-8404
นางนาดีเร๊าะ ฮาแว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง
โทร : 080-704-8404
นางรัตนา หนูนะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายนิอาบิเด็ง วาโมง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 094-593-6710
นายนิอาบีเด็ง วาโมง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม
โทร : 094-593-6710
นางสาวนุรณี สือรี
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 084-750-0519