อบต/เทศบาล
ชื่อหน่วยงาน
อำเภอ จังหวัด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
folder ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ประจำปี พ.ศ. 2566
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาต ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง เรื่อง การบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1