องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บาตง
อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
info ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้านทรัพยากรบุคคล
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้านทรัพยากรบุคคล
ช่องทางที่ 1 ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ช่องทางที่ 2 ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 073-530873 ช่องทางที่ 3 ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง 59 หมู่ที่4 ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150 ช่องทางที่ 4 ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail ) : obtbatong@gmail.com ช่องทางที่ 5 ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ www.batong.go.th