องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต/เทศบาล
ชื่อหน่วยงาน
อำเภอ จังหวัด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
add_a_photo ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว โทร.073 530 873
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในตำบลบาตง "เที่ยวเท่ one day trip" [23 สิงหาคม 2565]
บึงแกแม แหล่งพักผ่อน ออกกำลังกายยามเย็น ม.3 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส [15 มิถุนายน 2564]
มัสยิดโบราณ อายุ 104 ปี ณ บ้านบลูกาฮูลู ม.4 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส [15 มิถุนายน 2564]
กำแพงกันตลิ่งพัง แม่น้ำสายบุรี ม.2 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส [15 มิถุนายน 2564]
ต้นไทรยักษ์ ม.2 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส [15 มิถุนายน 2564]
น้ำตกศรีตันหยง ตั้งอยู่ที่บ้านตันหยง หมู่ที่ 5 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส [15 มิถุนายน 2564]
หนองน้ำแกลแร
1 1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ)