องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

อบต/เทศบาล
ชื่อหน่วยงาน
อำเภอ จังหวัด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานนักบริหารงานคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณและการจัดเก็บเอกสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file มาตรฐานการปฏิบัติงาน (ประเภททั่วไป) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345
insert_drive_file มาตรฐานการปฏิบัติงาน (ประเภทวิชาการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 375
insert_drive_file มาตรฐานการปฏิบัติงาน (ประเภทอำนวยการท้องถิ่น) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 369
insert_drive_file มาตรฐานการปฏิบัติงาน (ประเภทบริหารท้องถิ่น) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 364
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1